Ρομποτική Χειρουργική

H ανάγκη ανεύρεσης τρόπου “τηλεχειρουργικής” κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, οδήγησε στην κατασκευή ενός συστήματος που θα είναι σε θέση να κάνει πραγματικότητα την ανάγκη αυτή. Ενός “Ρομπότ” δηλαδή που θα είχε την ικανότητα να “μεταφέρει τις κινήσεις του χειρουργού ” σε απόσταση και ταυτόχρονα να συνδυάζει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και της Λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Το “Ρομπότ” αυτό συνδυάζει την εξέλιξη της ψηφιακής ανάλυσης και απεικόνισης  με τις δυνατότητες της Λαπαροσκοπικής χειρουργικής, πηγαίνοντας τις όμως ένα βήμα παραπέρα.

Η χρήση της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής τα τελευταία 20 χρόνια άλλαξε τα δεδομένα σε παραμέτρους όπως:

  • διάρκεια επέμβασης και νοσηλείας
  • μετεγχειρητικός πόνος
  • επιπλοκές και φυσικά αισθητικό αποτέλεσμα

Η Ρομποτική Χειρουργική  συνδυάζει τα παραπάνω πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής χειρουργικής με τα πλεονεκτήματα της ανοικτής χειρουργικής, όσο αφορά στη πολυπλοκότητα των χειρισμών αλλά και στην ανάγκη για ευρύ χειρουργικό πεδίο.

Το πρώτο επιτυγχάνεται με τη δυνατότητα του ρομπότ να μιμείται τον ανθρώπινο καρπό και να πραγματοποιεί κινήσεις 360° και το δεύτερο με τη δυνατότητα στερεοσκοπικής όρασης μεγεθύνοντας μάλιστα την εικόνα 15 φορές. Το ρομπότ βέβαια δεν πραγματοποιεί επεμβάσεις, ο Χειρουργός είναι πάντα αυτός που χειρουργεί, το ρομπότ είναι ένα βοηθητικό τεχνικό μέσο που βελτιώνει χειρουργικές παραμέτρους και προάγει τις δυνατότητες της Λαπαροσκοπικής  Χειρουργικής.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πραγματοποιούμε επεμβάσεις που μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικά προνόμιο της κλασσικής χειρουργικής όπως είναι οι καρδιοχειρουργικές αλλά και οι ουρολογικές επεμβάσεις π.χ η ριζική προστατεκτομή, επέμβαση που κατακτά όλο και περισσότερο ένα μεγάλο κομμάτι από την Ρομποτική Χειρουργική.

Στο πλαίσιο της Γενικής Χειρουργικής, η Ρομποτική Χειρουργική μπορεί να παίξει ρόλο σε πολύ μεγάλο πεδίο. Επεμβάσεις όπου η ανοικτή χειρουργική θεωρούνταν μονόδρομος έρχεται η Ρομποτική Χειρουργική να δώσει τη λύση.

Η Ρομποτική Χειρουργική έχει θέση σε όλες τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στη κοιλιακή χώρα προσφέροντας τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής με αυτά της υψηλότερης ακρίβειας, ευκρίνειας και πολυπλοκότητας στους χειρισμούς δίδοντας τη δυνατότητα στον Χειρουργό να πραγματοποιεί  “Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις”  με την “ευκολία” των ανοικτών.

Dr Eυκαρπίδης Θεμιστοκλής

Ρομποτική Χειρουργική

Designed by Create-website.gr

Συνεργάτης Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Μetropolitan General, Λευκός Σταυρός, Αθηναϊκή Κλινική κι άλλες.

Designed by Create-website.gr

Συνεργάτης Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Μetropolitan General, Λευκός Σταυρός, Αθηναϊκή Κλινική κι άλλες.

Designed by Create-website.gr

Συνεργάτης Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Μetropolitan General, Λευκός Σταυρός, Αθηναϊκή Κλινική κι άλλες.

Accessibility